Vereniging van eigenaren. Inzagerecht. Ondersplitsing.

16 October 2014

Heeft een individueel lid van een ondervereniging van eigenaars recht op inzage in de administratie van de hoofdvereniging?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.  (nr. C/16/335429 / HA ZA 13-42)