Verzekeringsrecht. Mededelingsplicht verzekeringnemer. Opzet tot misleiding

24 January 2018

Voor de editie mei 2016, afl. 4 van het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) schreef Raisa Ramaker een annotatie bij een uitspraak van de Hoge Raad van 25 maart 2016, nr. 15/00106, ECLI:NL:HR:2016:507 en ECLI:NL:PHR:2015:2430.