Vormen van zekerheid voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van koopovereenkomst

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

09 May 2023

Bij bedrijfsovernames is het gebruikelijk dat de koper bepaalde zekerheden wil met betrekking tot garanties en vrijwaringen.

In het artikel, dat Lieke van Aarssen schreef voor Brookz – platform voor bedrijfsovername, legt zij uit welke varianten van zekerheid in de praktijk regelmatig voorkomen.