Wet Werk en Zekerheid: Arbeidsrechtelijke veranderingen met gevolgen voor de insolventiepraktijk

02 February 2015

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) verandert het arbeidsrechtelijke stelsel ingrijpend. Onder meer gaat het ontslagsysteem op de schop en worden de zogeheten flexbepalingen aangepast. Diverse wijzigingen, die vanaf 1 januari 2015 stapsgewijs worden ingevoerd onder het motto dat het ontslagrecht ‘sneller, goedkoper en eerlijker’ dient te worden, zijn ook van belang voor partijen die overwegen een failliete onderneming door te starten en daarbij personeel over te nemen. De in dit kader belangrijkste wijzigingen komen in dit artikel aan bod.