WIA-keuring 60+ vereenvoudigd…. als werkgever en werknemer dat wensen.

02 November 2022

Het UWV kampt met forse achterstanden bij de zogeheten sociaal-medische beoordelingen bij de WIA-aanvragen. SZW-minister Van Gennip heeft daarom maatregelen genomen. Eén daarvan is de tijdelijke introductie van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers per 1 oktober jl. 

Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW.

Klik hier voor de volledige publicatie.