Ziekenhuizen dienen convenant gedeeltelijk op te schorten

sector:

Zorg

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

23 June 2010

Ziekenhuizen in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (‘de Ziekenhuizen’) hebben een convenant gesloten met de naam ‘Samenwerken, samen opleiden’ (‘het Convenant’). De Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers en de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (‘de Verenigingen’) zijn van mening dat het convenant in strijd is met de Mededingingswet. Het Hof Den Bosch heeft op 4 mei geoordeeld dat de afspraken in het convenant met betrekking tot bepaalde arbeidsvoorwaarden niet de strekking hebben de mededinging te beperken, maar hebben dit wel tot gevolg. De ziekenhuizen dienen het convenant op te schorten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.

In het Convenant hebben de Ziekenhuizen afspraken gemaakt met elkaar. Met deze afspraken willen zij goede en betaalbare patiëntenzorg in Noord-Brabant en Midden-Zeeland waarborgen. In het Convenant hebben de Ziekenhuizen afspraken neergelegd met betrekking tot opleiden, arbeidsvoorwaarden, detacheringbureaus en functiedifferentiatie. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt beconcurreren de Ziekenhuizen elkaar op arbeidsvoorwaarden.

De Ziekenhuizen hebben de volgende afspraken gemaakt met elkaar. Ten eerste wordt er  afgesproken dat ieder ziekenhuis zich behoudt van de mogelijkheid om een toeslag te geven bij meerwerk en overwerk van maximaal 75% van het uurloon. Ten tweede is met betrekking tot detachering afgesproken dat als een medewerker uit dienst treedt om te gaan werken voor een detacheringbureau, het scheidende ziekenhuis deze medewerker gedurende tenminste twaalf maanden na uitdiensttreding geen detacheringplaats aanbiedt. Ten slotte bundelen de Ziekenhuizen de krachten om – daar waar gebruik wordt gemaakt van detacheringbureaus – gezamenlijk inkoopafspraken te maken.

In deze zaak speelt de vraag of de bovengenoemde afspraken die zijn neergelegd in het convenant in strijd zijn met artikel 6 van de Mededingingswet. Wat betreft de arbeidsmarkttoeslag is het hof van oordeel dat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten wordt beperkt.

Ten aanzien van de 12-maandeneis heeft het hof geoordeeld dat deze eis in strijd is met Mededingingswet. Aannemelijk is geworden dat de Ziekenhuizen niet tot doel hadden de concurrentie te beperken. Echter, de afspraak heeft wél tot gevolg dat de mededinging wordt beperkt. Anesthesiemedewerkers en operatieassistenten worden namelijk beperkt in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt waar het convenant van toepassing is.

De inkoopafspraak is geen beperking van de mededinging. Deze afspraak heeft namelijk betrekking op de relatie tussen de Ziekenhuizen en de detacheringbureaus. 

Omdat twee van de drie afspraken die zijn neergelegd in het Convenant in strijd zijn met de Mededingingswet, heeft het Hof het convenant opgeschort ten aanzien van die onderwerpen. De Verenigingen verwacht een afschrikeffect bij ziekenhuizen in de rest van Nederland die bezig waren om vergelijkbare afspraken te maken.

Hof Den Bosch 4 mei 2010, LJN BM3366