Ontbijtseminar ‘Highlights Arbeidsrecht in het WWZ-tijdperk’

13 July 2024

Ruim een jaar geleden is de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Van meet af aan was het duidelijk dat de WWZ grote gevolgen zou hebben voor het arbeidsrecht, onder meer voor flexibele arbeidsrelaties, het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Een andere belangrijke ontwikkeling is de afschaffing van de VAR-verklaring voor zelfstandigen per 1 mei 2016. Deze veranderingen en de gevolgen voor de praktijk zijn inmiddels steeds duidelijker geworden. Op 8, 15 en 17 november 2016 organiseren wij drie seminars waarbij wij stilstaan bij de
gevolgen van WWZ voor de praktijk: wat zijn de veranderingen en de ontwikkelingen ruim een jaar later? Hoe oordelen de rechters? En wat betekent dit voor uw organisatie?

De volgende onderwerpen en vragen zullen tijdens de seminars aan bod komen:

  • De o.a. tijdens Prinsjesdag 2016 aangekondigde wijzigingen van het arbeidsrecht.
  • Het nieuwe ontslagrecht en de ontslaggronden, met de nadruk op (ernstig) verwijtbaar handelen, disfunctioneren, de verstoorde arbeidsverhouding en de ‘rest-grond’. Hoe gaan rechters hier mee om?
  • Het ontslag op staande voet. Wat zijn de kansen en risico’s?
  • De transitievergoeding en de billijke vergoeding. Wanneer heeft een werknemer recht op een billijke vergoeding?
  • Hoe wordt de hoogte daarvan bepaald?
  • De noodzakelijke aanpassingen van uw arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. Wat moet u beslist opnemen en wat vooral niet?

Ook zal worden ingegaan op andere nieuwe wetgeving, zoals de wet DBA en de verdwenen VAR-verklaring.

Kortom, tijd voor een update!
Wij nodigen u graag uit om dit seminar op dinsdag 8 november 2016 in ‘s-Hertogenbosch bij te wonen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Klik hier om de uitnodiging te lezen.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met Inge van den Reek via telefoonnummer 073 – 692 77 15 of per e-mail (i.vandenreek@banning.nl).

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor dit seminar. U bent van harte welkom!