Seminar & Workshops “Actualiteiten Privacy”

Expertise

IT & Privacy

30 March 2023

In 2022 legde de Autoriteit Persoonsgegevens boetes op vanwege het ontbreken van risicoanalyses (DPIA), het gebruik van zwarte lijsten, onvoldoende beveiligingsmaatregelen en het onnodig opvragen van identiteitsbewijzen bij een inzageverzoek. Op het vlak van internationale doorgifte van data naar de VS, lijkt sprake van licht aan het eind van de tunnel. Ook de European Data Protection Board zat afgelopen jaar bepaald niet stil en stelde nieuwe (concept) richtsnoeren op. Daarnaast is de EU volop bezig met de “European Data Strategy” en daarbij behorende nieuwe wetgeving.
 
Wat kunt u opsteken van de boetebesluiten van de AP, wat zijn ontwikkelingen om rekening mee te houden, welke nieuwe Europese regelgeving zit eraan te komen op het gebied van data en hoe compliant is uw onderneming (nog) circa 5 jaar na inwerkingtreding van de AVG?

Onze ervaren advocaten praten u tijdens het seminar Actualiteiten Privacy op 30 maart 2023 graag bij.

Workshops

Na een plenaire sessie rondom de actualiteiten, vindt er een workshopronde plaats, waarbij gekozen kan worden uit de volgende twee interactieve workshops:

  • Commercieel datagebruik
    Aan de hand van de actualiteiten en voorbeelden uit de praktijk loodsen Floortje Eijdems en Floris de Vriend u door het onderwerp commercieel datagebruik. Denk aan de vraag of een zuiver commercieel belang nu wel of niet een gerechtvaardigd belang (verwerkingsgrond) oplevert en de regels voor het sturen van nieuwsbrieven. Maar ook: hoe moet uw cookiebanner eruit zien? Wanneer voldoet toestemming aan de eisen van AVG? Verder wordt stil gestaan bij onderwerpen zoals eigendom & data en nieuwe Europese regelgeving op dit gebied. 
  • Privacy op de werkvloer
    Suzan Wolters gaat met u aan de slag met privacy op de werkvloer. Via casusposities komen onderwerpen aan de orde zoals: welke rechten hebben werknemers? Hoe kunt u e-mailmonitoring toepassen en waar moet u rekening mee houden bij fraudeonderzoek? Welke gevolgen heeft het schenden van de AVG in een ontslagzaak? Maar ook: hoe voorkomt u datalekken via uw personeel?

 

Programma

15.00 uur: ontvangst
15.15 uur: start seminar
16.00 uur: pauze
16.15 uur: start workshopronde
17.00 uur: afsluitende borrel

Locatie

Het seminar vindt plaats in ons kantoorpand aan de Spinhuiswal 2 te ‘s-Hertogenbosch. Voor parkeergelegenheid verwijzen wij u door naar parkeergarages De Wolvenhoek en Sint Jan.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het seminar. Bij de aanmelding kunt u aangeven welke workshop u wenst te volgen. Heeft u vragen of onderwerpen die u graag behandeld ziet worden? Ook dat kunt u in het aanmeldformulier aangeven. Aan deelname van dit seminar zijn geen kosten verbonden. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via pr@banning.nl of via 073 – 692 77 73.
 
Graag tot 30 maart aanstaande!