BANNING begeleidt Intergas inzake de overname van Intergas door netbeheerder Enexis

expertise:

Corporate law - M&A

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

27 January 2011

Enexis en Intergas Holding hebben overeenstemming bereikt over de overname van Intergas Energie, eigenaar en beheerder van een gasdistributienetwerk in Midden- en West-Brabant met circa 148.000 aansluitingen. In deze regio is Enexis al verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit. De overnamesom, gebaseerd op de ondernemingswaarde, bedraagt 200 miljoen euro. De aandeelhouders dan wel hun vertegenwoordigers en ondernemingsraden van beide partijen moeten hun goedkeuring nog geven aan het plan. Door de transactie wordt de bestaande samenwerking die al tussen beide bedrijven bestaat, verder uitgebreid.

Het M&A team van BANNING Advocaten, dr. R.W.F. (Rob) Hendriks, mr. M.M.H. (Maarten) van Dooren en mr. S.M. (Sjoerd) Aarts, begeleidt Intergas Holding bij deze transactie.

‘De overname van Intergas past in ons streven om voor klanten een heldere gebiedsindeling te hebben waarbij voor de klant één netbeheerder werkzaam is. Daarmee sluit het netwerk van Intergas uitstekend aan bij het distributienetwerk van Enexis’, aldus Han Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur van Enexis. ‘Intergas is bovendien een financieel gezond bedrijf dat op een efficiënte wijze is georganiseerd’.

Robert van Mourik, directeur van Intergas zegt over de voorgenomen transactie: ‘De overname past in de consolidatietrend die zich de afgelopen jaren heeft ingezet, gericht op optimale inrichting van netbedrijven. Voor Intergas is deze stap een logische, gezien onze schaalgrootte, waarbij wij al veel samenwerken met derden. Intergas is buitengewoon ‘lean en mean’ georganiseerd. Het distributienetwerk van Intergas sluit naadloos aan op dat van Enexis in Brabant. Samengaan biedt daardoor uitstekende synergie- en efficiencyvoordelen. De overname is goed voor onze mensen, onze klanten en aandeelhouders.’

Intergas realiseerde in 2009 een omzet van bijna € 30 miljoen. Bij de onderneming werken ruim 60 medewerkers die allemaal overgaan naar Enexis. De aandelen van Intergas Holding B.V. zijn in handen van twintig Brabantse gemeenten. Voor de definitieve afronding zullen de aandeelhouders van Intergas hun goedkeuring moeten verlenen en wordt advies gevraagd aan de ondernemingsraad. Het streven is de transactie voor eind mei af te ronden. De omzet van Enexis bedroeg in 2009 € 1,4 miljard binnen een gebied met 2,6 miljoen klanten. De overname van Intergas financiert Enexis uit eigen middelen. Ook Enexis is in handen van publieke aandeelhouders: zes provincies en een groot aantal gemeenten.