BANNING Cassatie: Contractenrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 April 2017

Contractenrecht. Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.

ECLI:NL:HR:2017:755, nr. 16/01030

Klik hier voor de volledige uitspraak.