Banning Cassatie: Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

14 October 2022

Zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend deskundige mag worden verwacht.

ECLI:NL:HR:2022:1445, 14 oktober 2022, 21/02117.

Lees hier de volledige uitspraak.