BANNING Cassatie: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 November 2019

Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv. Stuit voeging in cassatie af op omstandigheid dat partij die voeging vordert, (na voeging in eerste aanleg) in hoger beroep partij was en niet zelf cassatieberoep heeft ingesteld? Belang bij voeging? Afwijzing vordering tot voeging wegens strijd met eisen van een goede procesorde of misbruik van procesrecht?

ECLI:NL:HR:2019:1787, 15 november 2019, 19-02524.

Lees hier de volledige uitspraak.