Bedrijfsjuridische Berichten, 30 juli 2008, “Strafrechtelijke handhaving en het mededingingsrecht: het glazenwasserskartel”

expertise:

Competition & Regulatory

04 August 2008

Het Hof Den Haag heeft medio 2008 een aantal interessante arresten gewezen in het zogeheten Glazenwasserskartel. Het Hof geeft hiermee een doorkijkje in de soms dunne scheidslijn tussen enerzijds strafrechtelijke vervolging en anderzijds vervolging onder de Mededingingswet (bestuurlijke boetes). 

Bron: Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten, 30 juli 2008 / nr. 16.