Checken e-mail werknemer leidt tot schadevergoeding

08 December 2020

De rechtbank Amsterdam heeft een schadevergoeding van €10.000,- toegewezen aan een werknemer wegens schending van zijn privacy door de werkgever. Naar aanleiding van een conflict met de betreffende werknemer gaf de werkgever opdracht de gehele e-mailbox van de werknemer te onderzoeken. De werknemer werd niet om toestemming gevraagd en werd van het onderzoek ook niet op de hoogte gesteld.

Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW.

klik hier voor de volledige publicatie.