Doorhaling hypotheekrecht, nietige rechtshandeling, schijnconstructie (tijdschrift Rechtspraak voor Vastgoedrecht)

22 October 2012

Kunnen derden het hypotheekrecht aantasten als het aangaan van de overeenkomst van geldlening en het daaraan gekoppelde hypotheekrecht slechts een schijnconstructie was?

Klik hier om het gehele artikel te lezen dat is gepubliceerd in het Tijdschrift Rechtspraak voor Vastgoedrecht.