Trematologie II, Een heldere blik op alimentaties ….

expertise:

Family & Inheritance law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

30 November 2001

De Werkgroep Alimentatienormen van de NVvR heeft in het begin van de jaren 80 een goed alimentatierekensysteem ontwikkeld: de ‘tremanormen’. De kritiek, die Mr. P. ten Hoeve in het NJB onder de titel ‘Trematologie, een beetje een zwartboek eigenlijk …’ op die normen heeft gegeven, is niet terecht. Het rekenmodel is goed. Het normatieve deel van de berkeningsmethode moet echter aanzienlijk worden aangepast. Daarenboven dient het model te worden ontdaan van onzuiverheden.

Klik hier voor het volledige artikel. 

Download bijlage: heldere blik op alimentaties dec 96 (PDF, 170 KB)