Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 December 2020

Verzoek aan Hoge Raad tot schorsing tenuitvoerlegging arbitraal vonnis, hangende cassatieberoep in vernietigingsprocedure; zekerheidstelling (art. 1066 (oud) Rv).

ECLI:NL:HR:2020:1952, 4 december 2020, 20/01892.

Lees hier de volledige uitspraak.