Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage. Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

17 March 2023

Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op voet van art. 1065 Rv. Miskenning gezag van gewijsde door scheidsgerecht? Art. 1059 Rv. Procedureregels. Terughoudendheid die rechter bij beoordeling moet betrachten. HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645.

ECLI:NL:HR:2023:422, 17 maart 2023, 21/04056.

Lees hier de volledige uitspraak.