Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage. Procesrecht. Bilateraal investeringsverdrag. Internationale arbitrage.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 April 2023

Onbevoegdverklaring scheidsgerecht wegens ontbreken van geldige overeenkomst tot arbitrage. Vernietiging van die beslissing op voet van art. 1065 Rv? Art. 1052 lid 5, eerste volzin, Rv. Art. 1052 lid 5 (oud) Rv. Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration.

ECLI:NL:HR:2023:636, 21 april 2023, 21/01710.

Lees hier de volledige uitspraak.