Uitspraak Hoge Raad: Art. 10 Wet LB 1964

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

25 March 2022

Vergoeding van immateriële schade ten gevolge van arbeidsongeval; uitleg HR 29 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW9439 (smeerkuil), met betrekking tot rechtspositionele regeling.

ECLI:NL:HR:2022:444, 25 maart 2022, 21/01143.

Lees hier de volledige uitspraak.