Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 May 2020

Artikel 2, lid 1, Wet LB 1964, artikel 32bb Wet LB 1964, maatstaven dienstbetrekking in overeenstemming met het civiele recht (art. 7:610 BW), pseudo-eindheffing bij vertrekvergoeding.

ECLI:NL:HR:2020:820, 1 mei 2020, 19-03059.

Lees hier de volledige uitspraak.