Uitspraak Hoge Raad: Bestuurdersaansprakelijkheid

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

24 November 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid. Pensioenrecht. Bedrijfstakpensioenfonds spreekt gewezen bestuurder aan voor niet afgedragen premies (art. 23 Wet Bpf 2000). Mocht hof ervan uitgaan dat gewezen bestuurder de administratie buiten de procedure heeft gehouden? Art. 2:10 BW. Ziet melding van betalingsonmacht ook op toekomstige premieverplichtingen? Aansluiting bij HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6635, NJ 2007/164.

ECLI:NL:HR:2017:3019, 24 november 2017, nr. 16/04671

Klik hier voor de volledige uitspraak.