Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

30 September 2022

Art. 4:126 BW. Art. 4:7 BW. Quasi-legaat? Omzetting van natuurlijke verbintenis in rechtens afdwingbare verbintenis. Strekking van de omzetting.

ECLI:NL:HR:2022:1339, 30 september 2022, 21/02295.

Lees hier de volledige uitspraak.