Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2017:3253, Hoge Raad, 17/01410)

24 January 2018

Faillissementsrecht. Verzoek curator tot aangaan vaststellingsovereenkomst met wederpartij (art. 104 Fw). Ontvankelijkheid hoger beroep van wederpartij tegen afwijzende beschikking rechter-commissaris, art. 67 Fw. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 426 lid 1 Rv.

ECLI:NL:HR:2017:3253, Hoge Raad, 17/01410

Klik hier voor de volledige uitspraak.