Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 May 2020

Pre-pack. Vervolg op HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:753. Uitleg richtlijn 2001/23/EG. Positie werknemer bij overgang van onderneming. Art. 7:663 BW. Uitzondering van art. 7:666 BW. Door HvJEU 22 juni 2017, zaak C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps) geformuleerde voorwaarden voor toepassing van uitzondering. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.

ECLI:NL:HR:2020:954, 29 mei 2020, 18-04401.

Lees hier de volledige uitspraak.