Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

01 April 2022

Opzegging huurovereenkomst van bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik; art. 7:296 lid 1, aanhef en onder b, BW. Miskenning stelplicht en bewijslast t.a.v. bestaan van andere mogelijkheden voor verhuurder? Motiveringsklachten.

ECLI:NL:HR:2022:494, 1 april 2022, 20/04149.

Lees hier de volledige uitspraak.