Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

27 October 2017

Aansprakelijkheid van de Staat jegens verhuurder voor schade aan verhuurde zaak als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden jegens huurder. Niet-toepasselijkheid van toerekeningsregel van art. 6:101 lid 2 BW.

ECLI:NL:HR:2017:2789, Hoge Raad, 16/02961

Klik hier voor de volledige uitspraak.