Uitspraak Hoge Raad: IPR. Huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

15 May 2020

Vordering Ontvanger tot verhaal belastingschulden echtgenoot op goederen huwelijksgemeenschap. Gevolgen toepassing Roemeens huwelijksvermogensrecht kennelijk onverenigbaar met de openbare orde (art. 10:6 BW)?

ECLI:NL:HR:2020:885, 15 mei 2020, 18-05311.

Lees hier de volledige uitspraak.