Uitspraak Hoge Raad: Meervoudige onderhandse aanbesteding

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

29 March 2016

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte? Objectieve criteria.

ECLI:NL:HR:2016:503, 25 maart 2016, nr. 14/05593

Klik hier voor de volledige uitspraak.