Uitspraak Hoge Raad: Onbegrijpelijke uitleg grieven

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

22 January 2015

Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Hoger beroep; onbegrijpelijke uitleg grieven. ECLI:NL:HR:2015:116, 23 januari 2015, nr. 14/02201

Klik hier voor de volledige uitspraak.