Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid.

expertise:

Corporate law

13 May 2022

Art. 2:248 BW. Limitatieve opsomming matigingsgronden art. 2:248 lid 4, eerste zin, BW?

ECLI:NL:HR:2022:691, 13 mei 2022, 21/01620.

Lees hier de volledige uitspraak.