Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Pensioenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

21 May 2021

Vervolg op HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3019. Aansprakelijkheid (gewezen) bestuurder voor niet afdragen pensioenpremies (art. 23 Wet Bpf 2000). Mededeling van betalingsonmacht. Mogen bestuurshandelingen ook over de periode na de mededeling getoetst worden? Art. 23 lid 2-3 Wet Bpf 2000.

ECLI:NL:HR:2021:754, 21 mei 2021, 19/05444.

Lees hier de volledige uitspraak.