Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 February 2022

Art. 6:162 BW. Besluitaansprakelijkheid. Vertragingsschade. Causaal verband. Toerekening.

ECLI:NL:HR:2022:115, 4 februari 2022, 20/01823.

Lees hier de volledige uitspraak.