Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

04 November 2022

Verlenen van medewerking aan belastingontduiking. Fiscaalrechtelijke verjaring. Art. 104 Grondwet. Legaliteitsbeginsel. Is derde aansprakelijk jegens Staat voor schade bestaand in van belastingplichtige niet geheven belasting? HR 8 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC7062.

ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169.

Lees hier de volledige uitspraak.