Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

04 November 2022

Verlenen van medewerking aan belastingontduiking. Fiscaalrechtelijke verjaring. Art. 104 Grondwet. Legaliteitsbeginsel. Is derde aansprakelijk jegens Staat voor schade bestaand in van belastingplichtige niet geheven belasting? HR 8 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC7062.

ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169.

Lees hier de volledige uitspraak.