Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:2565, 6 oktober 2017, nr. 16/03346)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

06 October 2017

Procesrecht; huur bedrijfsruimte. Caribische zaak. Rechthebbende stelt dat gedaagde zonder recht of titel ruimte in bedrijfspand gebruikt. Verweer dat huurovereenkomst bestaat; beroep op huurbescherming. Stelplicht en bewijslast (HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1185, NJ 2017/286). Toelating tegenbewijs door getuigen.

ECLI:NL:HR:2017:2565, 6 oktober 2017, nr. 16/03346

Klik hier voor de volledige uitspraak.