Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2017:3264, Hoge Raad, 16/05614)

24 January 2018

Procesrecht. Kan in een meervoudig te beslissen zaak een mondelinge behandeling plaatsvinden ten overstaan van een van de drie rechters of raadsheren? Art. 15 Rv. Art. 16 Rv. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076, NJ 2015/181; HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. Hoofdregel. Toepassingsgebied van de hoofdregel. Regels voor afwijkingen van de hoofdregel. Proces-verbaal. Bewijsverrichtingen.

ECLI:NL:HR:2017:3264, Hoge Raad, 16/05614

Klik hier voor de volledige uitspraak.