Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

28 January 2022

Ontvankelijkheid tussentijds cassatieberoep. Toestemming tussentijds cassatieberoep verleend? Staat rechtsmiddel open tegen uitspraak waarbij (uitsluitend) tussentijds beroep wordt opengesteld (HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1924)?

ECLI:NL:HR:2022:83, 28 januari 2022, 20/00199.

Lees hier de volledige uitspraak.