Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:495, 1 april 2022, 20/02791)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

01 April 2022

Executeur roept erfgenamen als partij in het geding op grond van art. 118 Rv. Art. 4:145 BW. Ontvankelijkheid.

ECLI:NL:HR:2022:495, 1 april 2022, 20/02791.

Lees hier de volledige uitspraak.