Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

09 September 2022

Art. 224 Rv. Zekerheidstelling voor proceskosten door depotstorting op notariële kwaliteitsrekening. Eiser niet-ontvankelijk?

ECLI:NL:HR:2022:1181, 9 september 2022, 20/01452.

Lees hier de volledige uitspraak.