Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verbintenissenrecht.

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

05 February 2021

Art. 3:51 lid 2 BW. Rechtsvordering tot vernietiging van koopovereenkomst; had het hof de rechtsvordering mogen behandelen en daarover mogen oordelen zonder dat alle partijen bij de koopovereenkomst in het geding waren betrokken? Vgl. HR 10 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:411.

ECLI:NL:HR:2021:177, 5 februari 2021, 19/04182.

Lees hier de volledige uitspraak.