Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verzoek voorlopig getuigenverhoor (art. 186 Rv).

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

18 May 2018

Gronden voor afwijzing verzoek (HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3250, NJ 2018/45). Herroeping (art. 382 Rv). Gezag van gewijsde (art. 236 lid 1 Rv).

ECLI:NL:HR:2018:727, 18 mei 2018, nr. 17/02985

Klik hier voor de volledig uitspraak.