Uitspraak Hoge Raad: Uitzondering op toestemmingsvereiste echtgenoot (art. 1:88 lid 1, onder c, BW) (ECLI:NL:HR:2017:2849, 10 november 2017, nr. 16/03438)

expertise:

Cassation (Supreme Court Appeals)

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

10 November 2017

Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Geldleenovereenkomst. Uitzondering op toestemmingsvereiste echtgenoot (art. 1:88 lid 1, onder c, BW) omdat de rechtshandeling is aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van vennootschap (art. 1:88 lid 5 BW)?

ECLI:NL:HR:2017:2849, 10 november 2017, nr. 16/03438

Klik hier voor de volledige uitspraak.