Vennootschapsrechtelijk ontslag is niet tevens arbeidsrechtelijk ontslag

expertise:

Employment law

newsletter:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

31 December 2000

De kantonrechter in Venlo oordeelde onlangs dat het ontslag van een bestuurder van een stichting niet hetzelfde is als een arbeidsrechtelijk ontslag. Dit heeft als gevolg dat ondanks het vennootschapsrechtelijke ontslag de bestuurder nog altijd in dienst is en dat het salaris doorbetaald dient te worden.

De betreffende bestuurder is in september 1987 in dienst getreden bij een stichting. In 1994 is hij binnen diezelfde stichting benoemd als bestuurder. In de vergadering van de Raad van Toezicht van 12 februari 2009 is de werknemer als statutair bestuurder ontslagen. In de notulen van diezelfde vergadering is vermeld dat de stichting een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zal indienen bij de kantonrechter. De stichting heeft het salaris betaald tot en met februari 2009.

De stichting stelt zich op het standpunt dat met het vennootschapsrechtelijke ontslag ook de arbeidsrelatie is beëindigd. De bestuurder betwist dit en vordert doorbetaling van het salaris. De kantonrechter vindt, kort gezegd, onvoldoende steun in wetgeving en literatuur om de stichting in het gelijk te stellen. Daarnaast vindt de kantonrechter dat voor ontslag van bestuurders van verenigingen en stichtingen geen vrijstelling is verleend van de verplichting van artikel 6 lid BBA. Hieruit volgt dat het ontheffen van de werknemer uit zijn bestuursfunctie niet betekent dat hij als werknemer is ontslagen.