Verrekening in het IPR

expertise:

Corporate law

31 January 2007

Partijen die over en weer een vordering hebben, doen vaak een beroep op verrekening. Naar Nederlands recht gaan beide vorderingen dan tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. Verrekening leidt derhalve tot vereenvoudiging van het betalingsverkeer. Eveneens verschaft verrekening zekerheid dat de andere partij haar vordering voldoet. Ook in het internationale handelsverkeer wordt regelmatig een beroep gedaan op verrekening. Wel kan het dan zijn dat de vorderingen worden beheerst door verschillende rechtsstelsels. 

Voor het tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht schreef Niek Peters een artikel over dit onderwerp.