Actualiteiten WWZ – ontbijtseminar

24 January 2018

Per 1 juli 2015 is de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Daarmee is het ontslagrecht ingrijpend veranderd en is de transitievergoeding geïntroduceerd. Intussen zijn de eerste uitspraken op basis van het nieuwe ontslagrecht gepubliceerd.
 
Op 19 november 2015 organiseren wij een ontbijtseminar waarin wij u van de eerste bevindingen op de hoogte brengen, aan de hand van de volgende hoofdonderwerpen:

  • Ontslag op staande voet
  • (ernstig) verwijtbaar handelen en de billijke vergoeding
  • Het concurrentiebeding   
  • Aanzeggen / schadevergoeding / proeftijd
  • De transitievergoeding
  • Pensioen(ontslag)
  • Dossieropbouw               
  • De zieke werknemer (en reorganisatie)
  • Privacy                              

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Dit seminar wordt op ons kantoor te ‘s-Hertogenbosch gehouden op donderdag 19 november 2015. Het ontbijtseminar start om 07.45 uur en wordt rond 9.30 uur afgesloten met koffie en thee.

AANMELDEN
U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit seminar.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Inge van den Reek op telefoonnummer: 073-6927 715 of i.vandenreek@banning.nl.