Civiel Cassatie Congres Den Bosch

Expertise

Cassation (Supreme Court Appeals)

23 September 2020

Op woensdag 23 september 2020 zal het Civiel Cassatie Congres plaatsvinden op het kantoor van Banning Advocaten te ‘s-Hertogenbosch. Dit congres wordt georganiseerd door de Orde van Advocaten Oost-Brabant. Met het oog op de coronamaatregelen wordt het een hybride (zowel fysiek als online) bijeenkomst. Het congres start om 15.30 uur en zal eindigen om 17.45 uur.

Na een korte presentatie van het dagprogramma door mr. Jan Frederik Schnitzler, (Deken van de Orde van Advocaten Oost-Brabant) zullen mr. Marc Janssen (cassatieadvocaat bij Banning Advocaten), mr. Ruth de Bock (A-G bij de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA) en mr. Fred Hammerstein (voormalig raadsheer in de Hoge Raad en voormalig President van het Gerechtshof Arnhem) u op de hoogte brengen van de rol van de hoofdrolspelers in de civiele cassatieprocedure.

Welke onderwerpen komen tijdens dit congres aan bod?

  • De cassatie advocaat: Van cassatieadvies tot uitspraak van de Hoge Raad
  • De A-G: De relevante functie(s) van de Conclusie in de cassatierechtspraak en daarbuiten
  • De rol van de Hoge Raad aangaande de rechtsontwikkeling, rechtsbescherming en rechtseenheid.

Programma

Wilt u vervolgens over één van bovenstaande onderwerpen sparren? Na behandeling hiervan zullen er stellingen gegeven worden en er zal er een debat met interventiemogelijkheden vanuit de zaal plaatsvinden.

Deelname is gratis en voor het bijwonen van het gehele Congres mag u twee opleidingspunten noteren.

U kunt zich tot uiterlijk 17 september 2020 aanmelden via i.minkenberg@advocatenorde-oostbrabant.nl