Privacy bijeenkomst i.s.m. Hermans & Partners

24 January 2018

BANNING organiseert met Hermans & Partners een privacy lunchbijeenkomst.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Omdat vrijwel elke organisatie persoonsgegevens verwerkt heeft zij te maken met de AVG. In de AVG wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Het compliant maken van een organisatie vereist een serieuze inspanning en is niet vrijblijvend meer.

Wat de invoering van de AVG concreet voor uw organisatie betekent, vertellen wij u graag tijdens een informatieve lunchbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Banning advocaten en fiscalisten, IRS en Hermans & Partners, accountants en adviseurs.

Datum: Vrijdag 10 november 2017
Locatie: H&P te Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 80 (Brainpark I)

Het programma ziet er als volgt uit:

12.30 uur:

Inloop en lunch

13.00 uur:

Silvia Vinken – Banning Advocaten: Privacy voor ondernemingen in vogelvlucht.
– Van een nationale wet naar Europese regelgeving, wat gaat er veranderen vanaf 25 mei 2018?
– De rol en boete bevoegdheden van de privacy toezichthouder.
– Welke wijzigingen zijn voor u als ondernemer echt van belang?
– Welke stappen moet u minimaal nemen om privacy proof te worden?

13.30 uur:

Hans Reijner – IRS: privacy, de praktische invulling.
– Hoe brengt u overzichtelijk in kaart welke persoonsgegevens er binnen uw organisatie worden verwerkt?
– Waar moet u beginnen?

13.50 uur:

Gelegenheid tot het stellen van vragen

14.00 uur:

Einde bijeenkomst

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, kunt u zich tot vrijdag 3 november a.s. per mail aanmelden: s.vinken@banning.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons nog een definitieve bevestiging van uw deelname.