Seminar ‘Actualiteiten Huurrecht’ te Rotterdam

24 January 2018

Zoals u inmiddels van u ons bent gewend, praten wij u ook dit voorjaar graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht. Namens de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid stelt Egbert Schelhaas recente gerechtelijke uitspraken aan de orde en koppelt hieraan praktische tips. Na dit seminar bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht.

Onder meer de volgende onderwerpen zullen de revue passeren:

• De nieuwe wetgeving op het gebied van de tijdelijk verhuur van woonruimte
• De gevolgen van gebreken
• Huur en faillissement
• Is het ‘winkelruimte’ of ‘kantoorruimte’?
• De invloed van het bestemmingsplan
• Werkzaamheden door huurder en wegbreekrecht

Klik hier voor uw aanmelding; u bent van harte welkom! Een pdf van de uitnodiging vindt u hier.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Mariëlle van Zoest op telefoonnummer 073-6927720 of via m.vanzoest@banning.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,

namens de sectie Vastgoed, Bouw & Overheid,
Egbert Schelhaas