Seminar Arbeidsrecht “Integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer” – 17 & 19 Mei 2022

Expertise

Employment law

17 May 2022

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het seminar “Integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer”.

Wist u dat:

 • 1 op de 6 werknemers te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
 • Een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag gemiddeld 7 extra verzuimdagen opneemt?
 • Het verplicht wordt om een (extern) Vertrouwenspersoon aan te stellen, als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

 

Integriteitskwesties en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer vormen een groot maatschappelijk probleem. De onthullingen rond betaald voetbalorganisatie Ajax en het televisieprogramma The Voice of Holland maakten dat begin 2022 opnieuw duidelijk.

Voor werkgevers bestaat in dit kader een aantal verplichtingen op grond van de wet, namelijk het creëren van een veilige werkplek (Arbowet) en het voorkomen van integriteitsschendingen (Wet bescherming klokkenluiders). Is uw organisatie “compliant”?
 

Seminar Integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Tijdens het seminar zullen Debby Hermans en Stéfanie van Creij ingaan op de diverse aspecten die een rol spelen bij grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer. Zij zullen aandacht besteden aan de invulling van de zorgtaak van de werkgever, de positie van het slachtoffer en de rechten en plichten van diegene die wordt beschuldigd van ongewenst gedragingen. Debby en Stéfanie zullen u daarbij voorzien van een aantal praktische tips and tricks.
 
De insteek is pragmatisch en de thema’s worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden uit de rechtspraak en praktijkervaring. U krijgt antwoord op vragen zoals:

 • Wanneer is sprake van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
 • Wat moet je als werkgever doen ter voorkoming van integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag?
 • Waar moet een gedragscode aan voldoen?
 • Welke rol speelt de Vertrouwenspersoon bij integriteitsschendingen of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
 • Hoe doe je als werkgever zorgvuldig onderzoek naar een integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag?
 • Hoe ga je als werkgever om met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag?
 • Welke arbeidsrechtelijke consequenties kan of moet een werkgever verbinden aan integriteitsschendingen of grensoverschrijdend gedrag?

 

De opzet van het seminar is interactief dus er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u op voorhand al vragen hebben of onderwerpen die u graag behandeld wil zien? Laat het ons weten (pr@banning.nl).

Door wie?

De presentaties worden verzorgd door ervaren specialisten op het gebied van integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: Debby Hermans en Stéfanie van Creij zijn beiden advocaat arbeidsrecht. Stefanie is daarnaast (gecertificeerd) extern Vertrouwenspersoon en mediator.

Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals directeuren, HR-medewerkers en bedrijfsjuristen. Het doel van het seminar is om u praktische kennis te laten opdoen, waarmee u weer helemaal up to date bent en kunt inspelen op de actuele ontwikkelingen rondom integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Waar en wanneer?

U kunt deelnemen aan het seminar op één van de volgende momenten:

 • Lunchsessie: dinsdag 17 mei 2022 om 12:30 uur  (ontvangst vanaf 12:15 uur)
 • Middagsessie: donderdag 19 mei 2022 om 15:30 uur  (ontvangst vanaf 15:15 uur)

 

Tijdens de lunchsessie zal voor koffie, thee en een broodje gezorgd worden. De middagsessie zal worden afgesloten met een borrel.

De sessie duurt ongeveer 1,5 uur en wordt gehouden op ons (vernieuwde) kantoor te ‘s-Hertogenbosch. Per sessie is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Schrijf u daarom tijdig in.

Aanmelden

U kunt zich middels deze link aanmelden. Deelname is kosteloos en de parkeerinformatie ontvangt u in de bevestiging per email.

Vragen?

Indien u op voorhand vragen heeft, of een bepaald onderwerp graag terug ziet komen in de sessies, laat het ons dan weten via arbeidsrecht@banning.nl. Voor overige vragen neemt u contact op via pr@banning.nl of via 073 – 692 77 73.
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op dinsdag 17 mei of donderdag 19 mei a.s. op ons kantoor!