Seminar over Arbeidsrecht: “Integriteit en Grensoverschrijdend Gedrag op de Werkvloer” onder de loep genomen

Expertise

Employment law

28 June 2022

Wegens enthousiaste reacties op onze seminars “Integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer” van 17 en 19 mei 2022, organiseren wij een extra sessie van dit seminar, deze keer met een externe spreker, een specialist op het gebied van ethiek, Lieke van Stekelenburg.

Wist u dat:

1 op de 6 werknemers te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
Een slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag gemiddeld 7 extra verzuimdagen opneemt?
Het verplicht wordt om een (extern) Vertrouwenspersoon aan te stellen, als het wetsvoorstel wordt aangenomen?
Integriteitskwesties en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer vormen een groot maatschappelijk probleem. De onthullingen rond betaald voetbalorganisatie Ajax en het televisieprogramma The Voice of Holland maakten dat begin 2022 opnieuw duidelijk.
 
Voor werkgevers bestaat in dit kader een aantal verplichtingen op grond van de wet, namelijk het creëren van een veilige werkplek (Arbowet) en het voorkomen van integriteitsschendingen (Wet bescherming klokkenluiders). Is uw organisatie “compliant”?

Seminar Integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Tijdens het seminar zullen Debby Hermans, Stéfanie van Creij en Lieke van Stekelenburg ingaan op de diverse aspecten die een rol spelen bij grensoverschrijdend gedrag en integriteitskwesties op de werkvloer. Zij zullen aandacht besteden aan de invulling van de zorgtaak van de werkgever, de positie van het slachtoffer en de rechten en plichten van diegene die wordt beschuldigd van ongewenst gedragingen. Debby, Stéfanie en Lieke zullen u daarbij voorzien van een aantal praktische tips and tricks. 

Lieke zal nader ingaan op de mogelijkheden voor een werkgever om (meer) bewustwording te creëren voor geldende normen en waarden binnen een organisatie en methoden om de gewenste cultuuromslag teweeg te brengen. 

De insteek is pragmatisch en de thema’s worden behandeld aan de hand van concrete voorbeelden uit de rechtspraak en praktijkervaring. U krijgt antwoord op vragen zoals:

  • Wanneer is sprake van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

  • Wat moet je als werkgever doen ter voorkoming van integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag?
  • Waar moet een gedragscode aan voldoen?
  • Welke rol speelt de Vertrouwenspersoon bij integriteitsschendingen of grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?
  • Hoe doe je als werkgever zorgvuldig onderzoek naar een integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag?
  • Hoe ga je als werkgever om met slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag?
  • Welke arbeidsrechtelijke consequenties kan of moet een werkgever verbinden aan integriteitsschendingen of grensoverschrijdend gedrag?
  • De opzet van het seminar is interactief, dus er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Mocht u op voorhand al vragen hebben of onderwerpen die u graag behandeld wil zien? Laat het ons weten (pr@banning.nl).

 

Door wie?

De presentaties worden verzorgd door ervaren specialisten op het gebied van integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: Debby Hermans en Stéfanie van Creij zijn beiden advocaat arbeidsrecht en (gecertificeerd) extern Vertrouwenspersoon. Stéfanie is tevens mediator.

Lieke van Stekelenburg is theoloog en coacht professionals, managers en bestuurders in loopbaan- en levensvragen en ethisch werken. Aanvullend leidt zij jonge professionals op bij Fontys University of Applied Sciences. Dit jaar hoopt zij te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar (de vorming van) het “ethisch kompas” van professionals.

Voor wie?

Het seminar is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie betrokken is bij arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals directeuren, HR-medewerkers en bedrijfsjuristen. Het doel van het seminar is om u praktische kennis te laten opdoen, waarmee u weer helemaal up to date bent en kunt inspelen op de actuele ontwikkelingen rondom integriteit en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Waar en wanneer?

Het seminar wordt gehouden op dinsdag 28 juni 2022 om 12.30 uur (ontvangst vanaf 12.15 uur). Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. 

De sessie duurt maximaal 2 uur en wordt gehouden op ons (vernieuwde) kantoor te ‘s-Hertogenbosch. Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers. Schrijf u daarom tijdig in.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link. Deelname is kosteloos en de parkeerinformatie ontvangt u in de bevestiging per e-mail.

Vragen?

Indien u op voorhand vragen heeft, of een bepaald onderwerp graag terug ziet komen in de sessie, laat het ons dan weten via arbeidsrecht@banning.nl. Voor overige vragen neemt u contact op via pr@banning.nl of via 073 – 692 77 73.

Wij hopen u dinsdag 28 juni aanstaande te mogen verwelkomen op ons kantoor!

Met vriendelijke groet,

Debby Hermans en Stéfanie van Creij